Web-Site Disclaimer

 

De website www.boschjagers.nl wordt beheerd door de handboogschutterij "de Boschjagers" te Herkenbosch.

 

Door het openen van de website www.boschjagers.nl gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Ondanks de grote zorg waarmee deze site is samengesteld en wordt onderhouden, is het niet uitgesloten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen gegevens voorkomen. De Handboogschutterij "de Boschjagers" aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen. Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. Handboogschutterij "de Boschjagers" is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

 

Auteursrecht

 

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal op deze website, komen toe aan Total Internet Group. De toegang tot deze documenten houdt geen licentie of andersoortig recht in om de informatie aan derden te verstekken, te verveelvoudigen of te verspreiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Handboogschutterij "de Boschjagers" en met vermelding van de bron.

 

E-mailbeleid

 

Wij streven ernaar om uw vraag over handboogschutterij "de Boschjagers" binnen een week af te handelen. Mocht de beantwoording van uw vraag meer tijd in beslag nemen, dan wordt hierover contact met u opgenomen.

 

E-mail disclaimer

 

Voor de volledige en juiste overbrenging van de inhoud van een E-mail (en eventuele attachments) en de tijdige ontvangst hiervan kan niet worden ingestaan. Vertrouwelijkheid kan niet worden gewaarborgd. Dit betekent dat:

  • De handboogschutterij "de Boschjagers" geen privaatrechtelijke of andere verplichtingen aangaat door middel van e-mail.

E-mailberichten en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. In deze berichten vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van handboogschutterij "de Boschjagers".

 

Een e-mail computervirussen kan bevatten. De handboogschutterij "de Boschjagers" is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg daarvan.

 

Indien u niet de geadresseerde bent van een door handboogschutterij "de Boschjagers" verzonden E-mail, verzoeken wij u dit bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieŽn ervan te wissen en te vernietigen.

 

Techniek

 

De site is ontworpen voor schermgrootte 1024x768 en in ieder geval te bekijken met de browsers Mozilla firefox (versie 1.5 of hoger) en Microsoft Internet Explorer (versie 6.0 of hoger).

 

Alle rechten voorbehouden aan de Handboogschutterij "de Boschjagers", 2009