Nieuwe leden:

 

Aanmeldingsformulier invullen en opsturen naar ons secretariaat: Veldbies 2

6075GN Herkenbosch

Voor eventueele vragen en het maken van een afspraak voor de eerste training melden bij de jeugdtrainer Paul Houbiers, tel: 0475 - 532259, E-Mail trainer @ boschjagers.nl

 

Inschrijfform.

 

Voor het openen van dit documenten hebt u Acrobat Reader nodig. Dit programma kunt u gratis downloaden door op de volgende knop te klikken.

 

 

U komt dan op de site van Adobe, de producent van Acrobat Reader. Volg de instructies op het scherm.

 

Reglement voor nieuwe leden

 

Onze vereniging heeft een kennismakingsperiode. Tijdens deze periode kan worden kennisgemaakt met de vereniging, de sport en het materiaal. De eerste 3 trainingen worden gratis aangeboden. Ook kan gedurende deze trainingen gratis gebruik gemaakt worden van het materiaal van de vereniging. Na deze drie trainingen denk je waarschijnlijk, ja dit is mijn sport! Nou dan is er de mogelijkheid aspirant lid te worden. Gedurende het eerste jaar van lidmaatschap ben je altijd aspirant lid. Na het eerste jaar zal in de algemene ledenvergadering worden besloten dat je lid van de vereniging kan worden. De contributie is hetzelfde, of je nu lid, of aspirant lid bent. Ook alle rechten en plichten zijn dezelfde.

 

Contributie:

Jeugdleden tot 16 jaar; e 25,- per jaar.

Vanaf 16 jaar; e 35,- per jaar

Leden vanaf 18 jaar; e 45,- per jaar.

 

Afmelden van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk bij de secretaris te geschieden (uiterlijk voor 1 december van dat jaar), niet per email. Contributie wordt betaald per jaar, restitutie gedurende een jaar is niet mogelijk. Indien je, bij lidmaatschap, niet direct een sportuitrusting wil aanschaffen bestaat de mogelijkheid om een boog van de vereniging te huren. De kosten hiervoor zijn e 7,50 per maand. Pijlen, vingerleer, arm en borstbeschermers dienen wel zelf aangeschaft te worden.

 

Overige kosten

Voor alle schutters worden er jaarlijks een aantal wedstrijden georganiseerd. Zo doen de Boschjagers jaarlijks mee aan de bondsconcoursen, de nationale concoursen en wordt meegedaan aan de persoonlijke- en team kampioenschappen. Het vervoer van en naar deze wedstrijden is in beginsel voor eigen rekening en risico. Bij de jeugdwedstrijden zullen per wedstrijd afspraken worden gemaakt welke ouders dienen te rijden. Indien ouders geen vervoer hebben of geen mogelijkheid hebben om te

rijden zal aan andere ouders de rijkosten vergoed dienen te worden. Per keer bedragen

deze kosten �2,50. Voor de senioren geld dezelfde regeling. De chauffeurs worden door de meerijders betaald in hun onkosten.*